Bæredygtigheds strategi

Hos DYNAMO stræber vi efter at designe og planlægge vores arbejde med fokus på bæredygtighed. Vi er i øjeblikket i gang med at formulere en grøn strategi for vores aktiviteter, som inddrager alle dimensioner af vores arbejde, såsom:

– vores bygning og de fysiske rammer hvorunder vi producerer

– vores aktiviteter, herunder ressourceanvendelse samt international aktiviteter

– vores team af faste medarbejdere og freelancere, for hvem vi sigter efter at skabe et bæredygtigt og sundt arbejdsmiljø

– vores lokalområde og samfund, da vi stræber efter mere social ansvarlighed ved at støtte studerende og jobsøgende med praktikpladser, samt byde frivillige foreninger og enkeltpersoner op til samarbejde.

Hos DYNAMO har vi stor respekt for FN’s 17 Verdensmål. FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030. Den tidsplan vil vi hos DYNAMO gerne være med til at overholde. Derfor har vi implementeret de mål, som passer til den strategi, vi i løbet af de kommende år arbejder hen imod, og er relevante og målbare for os. Dette gælder både for os som arbejdsplads samt for samfundet generelt i et fysisk og psykisk perspektiv.

En grønnere hverdag

Vi spiser frokost og aftensmad tilberedt i vores eget køkken, og reducerer dermed brugen af engangsemballage. Al vores tilberedte mad er vegansk efter opskrifter, der er udviklet for at anvende lokale produkter og undgå madspild. Vi fremmer lokalt og ansvarlig forbrug og produktion, økologiske- og svanemærkede indkøb af vores husholdningsprodukter og madvarer, samt investerer i menneskelige ressourcer dedikeret til at lave mad.

Vores tekniske afdeling er en afgørende del af vores strategi for en mere energieffektiv drift. I de sidste år har vi genbrugt lys og udstyr, der er blevet doneret til os af større teatre. Vi afsætter i øjeblikket ressourcer til at foretage fundraising og indløb af lys- og lydudstyr, der er energiebesparende. 

Genbrug, genbrugsmaterialer og upcycling er i vores DNA som teater og kreativt hus. Både som æstetik og som princip for, hvordan vi forholder os til genstande, scenografi, kostumer og rekvisitter, som vi transformerer og genbruger af det vi i forvejen besidder.

Et upcycling-projekt i DYNAMO – Metalfoden til denne lampe plejede at være en støtte til en moppespand, vi ikke længere havde brug for. Vores smarte tekniker forvandlede den, og nu har den plads i vores finurlig foyer. På billedet ses også en stol, der blev doneret til os af Odense Teater, som nu tjener til at gøre vores café og foyer til et hyggeligt sted for publikum.

Grønnere rejser

Vi promoverer og sigter mod at introducere grønnere rejsemodeller både for publikum, der kommer for at se vores forestillinger (f.eks. en såkaldt billigere “klimabillet”, hvis de ankommer til teatret på en CO2-reducerende måde), og for vores besøgende kunstnere og residenter. Derudover overvejer mere bæredygtige modeller for vores egne forestillinger på turné, co-produktioner og samarbejdsprojekter.

Da Odense er en meget gå-venlig by, stiller vi gratis cykler til rådighed for vores gæster og residenter samt huser vores beboere i en kunstnerlejlighed, som ligger i gåafstand fra DYNAMO.

Arbejdsmiljø

Som arbejdsgiver i en dynamisk og krævende sektor stræber vi efter at tilbyde gode arbejdsforhold for vores medarbejdere,freelancer og samarbejdspartnere. Vi arbejder på at indføre programmer med fokus på velvære for vores personale, med det mål at reducere overarbejde og arbejdsrelateret stress. Vi har fokus på organisationsudvikling, opkvalificering og uddannelse af vores personale, samt at udvikle mere effektive arbejdsgange, sikkerhedstræning og teamkommunikation

Vi har en forpligtelse til at støtte vores lokalområde og fremme social ansvarlighed, hvorfor vi afsætter ressourcer til at støtte lokale frivillige foreninger, tilbyde praktikpladser og opretholde et frivilligkorps til vores aktiviteter og festival.

 Vi har for nylig modtaget et tilskud fra Nordea Fonden til dækning af omkostninger til energioptimering af vores tekniske udstyr. Bevillingen skal bruges til indkøb af nye lamper og støtteudstyr.

Mere info og kontakt

Hvis du vil høre mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed, eller har du et ønske om at samarbejde med os, så tøv ikke med at kontakte vores projektansvarlige for bæredygtighedsimplementering Elena Stanciu på elena@dynamoworkspace.dk.

Siden du er her…
Her er nogle ressourcer til dig, der også arbejder i kultur-/scenekunstsektoren