Open Stage

OPEN STAGE hos Dynamo er til for fysiske kunstnere, som cirkus, dans, teater, dukketeater, jer der krydser flere kunstformer. OPEN STAGE er et uformelt frirum til at afprøve dine ideer eller finpudse det du har arbejdet på længe for et publikum. Scenen er jeres når vi et par aftener i sæson byder inden for

SÅDAN DELTAGER DU I ÅBEN SCENE
Som kunstner kan du søge om at deltage i programmet til næste Open Stage den 18. juni

Åben scene er et kurateret program, så vi kan skabe en aften med diversitet i kunstformer og stemning mm. Har du spørgsmål eller vil deltage i Åben Scene kontakt gry@dynamoworkspace.dk og skrive et par ord om hvem du/i er, medsend et par links til dit/jeres arbejde.

Deltagelse i OPEN STAGE er ulønnet. Værkerne må max. være 12 min.

OPEN STAGE præsenteres i samarbejde med Circus Playground