PUS X Dansk Samtidscirkus – Heldagsseminar

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) og
Dansk Samtidscirkus inviterer til heldagsseminar hos DYNAMO

Odense 12.Sept. 2023 kl. 10-16.15 . Tilmeldingsfrist mandag den 11 kl. 12.00.

Program

10.00Velkomst og introduktion til dagen v. PUS og Dansk Samtidscirkus.
Med udgangspunkt i forskellige udfordringer, problematikker og potentialer og med et fælles ønske om at skabe en mere langsigtet strategi for dansk samtidscirkus sætter vi på denne dag særligt fokus på turné, produktion og kunstnerisk balance, samt præsentationsrunde.

10.15 Fokus 1 – Turné.
Input Lars Salling fra Danmarks Teaterforening.
Målet med denne session er at identificere muligheder for et bedre turnémiljø for samtidscirkus i Danmark. Spørgsmål: Hvordan kan vi skabe bedre turnémuligheder for cirkusforestillinger, hvad skal der til, hvad mangler der af viden, hvad er der af samarbejdsmuligheder? Hvem er de vigtigste aktører, der kan/bør være med til at skabe og vedligeholde en bedre turné-infrastruktur?

10.30 Dialog


10.55 Pause 10 min.


11.05 Fokus 2 – Medvirken i forestillinger / Dansk cirkus  – et kunstnerisk økosystem
Input Instruktør TBA.
Hvordan kan vi facilitere, at instruktører, koreografer og dramaturger engagerer sig i cirkus for dets fulde potentiale som et kunstnerisk udtryk og ikke kun som et supplement til teater- eller danseproduktioner? Hvor begynder samarbejdet? Hvad er mødepunkterne mellem cirkusartister og danske producenter, instruktører mm? Hvordan kan disse møder forbedres/gøres mere synlige/gøres mere frugtbare?

11.15 Fokus 3 – Den kunstneriske balance 
Input Michael Eigtved
Hvor ligger den kunstneriske balance for cirkus og hvordan kan vi formulere/tale om cirkuskunstens egenart blandt øvrige scenekunstneriske udtryk? 

11.30 Dialog om fokus 2, Fokus 3
Åben dialog om ovenstående punkter og forbindelser mellem de 3 fokusområder – er der en sammenhæng mellem, hvordan teatre/scener engagerer sig i cirkus, og hvordan kunstnerne, instruktører og producere arbejder (eller ej) med og formulerer sig om cirkus? Hvordan kan denne relation artikuleres og hvordan kan vi bygge bro, for en mere sammenhængende og bæredygtig cirkusproduktion?


12.05 Frokost 40 min.


Internationale perspektiver og inspiration:  International context in the Nordic/Baltic region.

12.45 Oplæg af Gildas Aleksa.
Gildas vil dele sin erfaring med at skabe den internationale festival for samtidscirkus Cirkuliacija i Kaunas, Litauen, samt om den litauiske kultursektor og kampe (og sejre indtil videre) i det Litauiske cirkusmiljø.

13.25 Lotta Nevalainen.
Lotta vil præsentere arbejdet på Circus Info, og den nylige fusion, hvor organisationen blev til Circus & Dance Info Finland. Hun vil tage fat på modeller for vækst på tværs af kunstneriske felter og processen med at identificere lignende udfordringer og muligheder.

14.05 Creative Europe, EU helpdesk
Oplæg og dialog 


14.35 Pause og opsamling 55 min.


15.30Work In Progress: ‘Happy Together’ by Finnish artist Rosa Autio. 45 min.